*** ขอต้อนรับสู่ เว็บไซต์ของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง ***  
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
สัญลักษณ์/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เเผนผังบริเวณโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตารางคะแนนผลการสอบ O-NET 57
เปรียบเทียบในเขต สพม.5
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
26 มิถุนายน 2558 วันต่อต้านยาเสพติด
12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ
20 - 21 สิงหาคม 2558 กีฬาภายในโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
26 ตุลาคม 2558 โรงเรียนเปิด
10-11 พฤศจิกายน 2558 แข่งขันทักษะวิชาการ
   
   
 
 

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์
ชนูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬา วิทยุการบินฯ
มินิวอลเล่ย์บอล รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดชัยนาท โดย
มีนายสมควร ทองฤทธิ์ รอง.สพป.ชัยนาท เป็นประธาน
มีนางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เป็นรองประธานในพิธีดังกล่าว
พร้อมทั้งโรงเรียนในเขต สพป.ชัยนาทร่วมแข่งขัน
คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์
ชนูปถัมภ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
และจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา อุบล-บรรจงศิลป์
เพ็งดิษฐ์ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมีผล ONET
ลำดับไม่เกิน 10 ของ สพม.5 โดยมีนางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม เป็นประธาน และมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในขึ้นในระหว่าง วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558
คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยชนะเลิศการตอบ
ปัญหาสารานุกรม ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข่งขัน
ในระดับภาคต่อไป โดยมี ผอ.เฉิดฉัน จันทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ร่วมแสดง
ความยินดี คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

นักกีฬาวอลเล่ย์บอล โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการกีฬาวอลเล่ย์บอลธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่7กันยายน2558 คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
แผนหน่วยการเรียนรู้ ประวัติโรงเรียน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนผังโรงเรียนอุลิต
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืืนฐาน
แบบฟอร์มการวัดและประเมินผลรายวิชาฯ แบบขออนมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
แบบรายงานโครงการ แบบฟอร์มการลา
การเขียนโครงการ แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไปราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพครู ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ คำร้องขอปรับวุฒิในสมุด กพ7
ห้องเรียนคุณภาพ แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
ห้องเรียนกลับด้าน ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิต ผล o-net ม.3 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
การเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยี ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามรายวิชา
งานนำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียง ดร.ปรียานุช ผล o-net ม.6 ปี 2556 แยกตามกลุ่มสาระฯ
งานนำเสนอ โครงการขับเคลื่อนฯเศรษฐกิจพอเพียง สรุปวันลา ปีการศึกษา 2555
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น สรุปวันลา ปีการศึกษา 2556
จัดทำแผนหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
ตัวอย่างระบบกิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) ราคาครุภัณฑ์ ตามโครงการ sp2 2555
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
       
       
 
 
 
 
 

         นางสาวเฉิดฉัน   จันทร์งาม
               ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิรัช ภักดี
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมกมล จ๋วงพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทรศัพท์ :0-5649-1323   โทรสาร :0-5649-1322       e-mail : ulitphaiboon@gmail.com
Webmaster : Mr.Somkamol Jaungpanich  e-mail : j_somkamol@hotmail.com
Mr.Tanapon Chuang-ain e-mail: TanaponCh@hotmail.com